Místní organizace Ústí n. L. č. 3
            - územní působení obv. město


IČO        750 14 327

Kontaktní osoby Bohumila Přikrylová,předsedkyně,Alešova 56.

                          tel: 737 164 319

                          Kudrna Václav,místopředseda

                          Jaroslava Marková,Lipová 27 - pro zájezdy

                          tel:702 012 403

 

Schůze výboru každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 - 16:00 hod.

 v místnosti č.17 v přízemí budovy SZDP Ústí n.L.,Štefánikova 25

Vždy před schůzí výboru od 13 do 14 hod.informace pro členy

 

Členská schůze 17.3.2016 DPD Ústí n.L.,Za Vozovnou 1 (penzio Bukov) ve 14:30hod

Program: zpráva o činnosti a hospodaření r.2015

                rozpočet a plán práce r.2016

Po ukončení prodej místenek na zájezdy a přihlášky na pobyty

Zájezdy

   19.5.2016 muzeum panenek,medvídků Troskovice(Český ráj)

   22.9.2016 vinné sklepy Třebušice

   zájezdy se uskuteční vždy ve čtvrtek

Pobyty

 22. 5.– 27. 5. 2016  Bojnice – Slovensko

 

 Všechny akce MO 3 jsou otevřeny všem členům ostatníc

i neorganizovaným seniorům

 

Společenská akce: Martinské posezení Telnice – Zelený strom

                                  5. 11.2016  - 10:00 -16 .00 hodin

Pobytové akce a zájezdy budou prodávány na členské schůzi a na schůzích výboru (ve čtvrtek).

Veškeré změny, které mohou nastat, zejména v termínech pobytů, budou včas oznámeny.