SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, z.s.

okresní organizace Ústí nad Labem, p.s.

Okresní organizaci (dále jen „OkO“) tvoří vždy územně příslušné místní organizace Svazu tělesně postižených v České republice, z.s.

 

Adresa:                                   Stříbrnické Nivy 2428/4, 400 11 Ústí nad Labem

Telefon:                                  475 211 956,

E-mail:                                    stp.ul@volny.cz

Web:                                       stp28.webnode.cz

IČO:                                        442 25 466

Bankovní spojení:                   Komerční banka, pobočka Ústí n. L.,
                                                            č. ú. 3786870297/0100

Statutární zástupce:

Milena Černá, předsedkyně OkO      tel. 776 365 275

Václav Beneš, místopředseda OkO   tel. 607 679724

Ilona Kobrová, hospodářka OkO       tel. 721 938 803

 

Poradní dny:

Pondělí 10:00 – 15:00 hod.

Středa   11:00 – 15:00 hod.

 

Jednání výboru OkO:

 každé první pondělí v měsíci od 10:00 - Stříbrnické Nivy 24287/4            ÚL        

 

Postavení organizace:

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní organizace Ústí nad Labem je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, vyplývající ze Stanov STP  v ČR  z.s.

Registrační list plní funkci zřizovací listiny.

Ve své činnosti spolupracuje OkO s orgány státní správy, samosprávy a s dalšími organizacemi a iniciativami se shodným programem. Program organizace je zaměřen na tělesně postižené osoby a seniory způsobilé k právním úkonům.

Nabídka je směrovaná na všechny tělesně postižené osoby bez ohledu na členství v naší organizaci.