Okresní organizaci (OkO) tvoří vždy územně příslušné místní organizace, pobočného spolku Svazu tělesně postižených v České republice, z.s.

 

Statutární zástupce:

Milena Černá, předsedkyně pobočného spolku  tel.776 365 275

Václav Beneš, místopředseda pobočného spolku tel.607 679724

Ilona Kobrová, hospodářka pobočného spolku tel.721 938 803

 

Postavení organizace:

 

pobočný spolek Svazu tělesně postižených v ČR z. s. je právnickou osobou s plnou právní osobností vyplývající ze Stanov STP v ČR z.s.

Registrační list plní funkci zřizovací listiny.

Ve své činnosti spolupracuje pobočný spolek s orgány státní správy, samosprávy a s dalšími organizacemi a iniciativami se shodným programem. Program organizace je zaměřen na tělesně postižené osoby a seniory způsobilé k právním úkonům.

Nabídka je směřovaná na všechny tělesně postižené osoby bez ohledu na členství v naší organizaci.

Poradní dny:

    Pondělí     10:00 - 15:00 hod.
    Středa      11:00 – 15:00 hod.

 
Jednání výboru pobočného spolku:

   každé první pondělí v měsíci od10:00 Stříbrnické Nivy 24287/4