U jednotlivých MO jsou informace o aktuálních akcích  a odkazy na akce uskutečněné.

Všechny místní organizace mají program a kontakty v  Bulletinu zde 

___________________________________________________________________________

V roce 2018 na výročních členských schůzích byla schválena fůze MO č. 2  a MO č. 6. MO č.6  převzala závazky, povinnosti a členskou základnu MO č. 2.

Totéž nastalo u MO č. 5  a MO č. 7. Po fůzi zůstala MO č. 7. Převzala všechny závazky. 

 

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Ústí nad Labem 

  • mohou využívat klubovnu v sídle Okresní organizace,
  • v klubovně je možnost využít stolní počítače s připojením na internet,
  • zájemci se zde mohou přihlásit o základní zaškolení s prací na počítači.