Místní organizace Ústí n. L., č. 6
            - územní působení obv. Střekov


IČO            727 45 274

 

Kontaktní osoba Váslav Beneš,předseda,Nová 1392/8,Úl.400 03

                          tel.475 533 441 nebo 607 679 724

                          e-mail beneskri@seznam.cz

                          Šimečková Jaruška tel:728 254 938 pro zájezdy

                          Frankový Věra jednatelka te: 606 162 813

Schůze výboru každé druhé úterý v měsíci  od 15:00-17:00hod

v zasedací místnosti OV STP v ČR z.s.,Stříbrnické Nivy 2428/4,UL

mimo letních prázdnin

 

Poradenské služby: před zahájením výborové schůze od 14:00-15:00hod

nebo prostřednictvím dobrovolníků(důvěrníků)

členské příspěvky lze uhradit v lednu - březnu

( u dobrovolníků nebo na schůzi výboru či členské schůzi)

 

členská schůze 24.3 2016-restaurace Praha,Střekovské nábřeží od 15hodin

 

Kulturní program

1. účast na divadelním představení dle požadavku a zájmu členů

2. Liptovský Ján termín bude znám v lednu 2016

3. návštěva hospůdky a klubů dle individuální dohody úterý a pátek od 14:00hod

4. houbařský pobyt týdenní 12.9.2016 hotel Horník,Tři studně,cca 3000.-Kč,pro 15 osob

5. účast na akcích pořádaných OV STP(sporotvní hry,rekreace,rekondice)

    případně sesterskými MO.U těchto  akci je třeba se hlásit na kontaktech uvedených v bulletinu

6. Ve spolupráci se Svazem důchodců,dle jejich kalendáře, pobyt v Sezimově Ústí hotel MAS,

     Itálie-Riccione.penzion Casa al MarenLázně,

     Dudince-Hovovc,Büch-Maďarsko,Harkány-Maďarsko

     Kubova Huť,Sloup,vánoční posezení

 

Ceny a další informace upřesní paní Franková tel.606162 813 a paní Podolská tel.732 701 854

Akce se uskuteční při dostatečném zájmu členů.

Akcí se mohou účastnit i další osoby.

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se uskuteční při dostatečném zájmu členů. Ceny pobytů jsou zatím orientační.

Informace o zájezdech p Šimečková tel 728 254 938

Účastnit se mohou i další osoby.