Místní organizace Ústí n. L., č. 6
            - územní působení obv. Střekov


IČO  727 45 274

 

Kontaktní osoba        Václav Beneš, předseda, Nová 1392/8, ÚL 400 03,
                                  tel.: 475 533 441, nebo 607 679 724, e-mail:  beneskri@seznam.cz

                                  pro zájezdy Franková Věra, jednatelka
                                  tel: 606 162 813

 

Schůze výboru každé druhé úterý v měsíci od 15:00 – 17:00 hod. v zasedací místnosti OkO STP v ČR z.s. Stříbrnické Nivy 2428/4 ÚL,  mimo letních prázdnin Poradenské služby: před zahájením výborové schůze od 15 hod, nebo prostřednictvím dobrovolníků (důvěrníků).
Členské příspěvky lze uhradit v lednu - březnu (u dobrovolníků, nebo na schůzi výboru či členské schůzi)


 

Členská schůze 21. 3. 2019 - Dům kultury od 15:00 hodin.
Kulturní program

  1. účast na divadelním představení dle  požadavku a zájmu členů zajistí člen výboru
  2. návštěva klubu dle individuální dohody, pondělí a úterý od 13–15 hod. v Domě kultury.
  3. Účast na akcích pořádaných OkO STP (sportovní hry, rekreace, rekondice, bowling, zájezdy), případně sesterskými MO - u těchto akcí je třeba se hlásit na kontaktech uvedených v bulletinu.
  4. Ve spolupráci se Svazem důchodců dle jejich kalendáře. Informace upřesní jednatelka MO pí Franková

 

Akce se uskuteční při dostatečném zájmu členů.

Akcí se mohou zúčastnit i další osoby.