Děkujeme

Zahrada se proměnila na sportovní hřiště a květinovou zahrádku - myšlenka byla realizovaná!

Zásluhu na této akci má ÚMO – Ústí nad Labem-město v čele se starostou Mgr. Janem Tvrdíkem. Poděkování patří všem, kteří se podíleli, jak radním, tak lidem  z veřejně prospěšných prací.

za všechny členy STP v ČR z.s. – předsedkyně Milena Černá

 

*

za spolupráci při našich akcích

 

 

Dále děkujeme

Aplica.s.r.o.

Cukrářství Duo

GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s.

Heineken Česká republika, a.s.

Hospůdka u Lípy

INPEKO, spol, s.r.o.

Masáž - Švábová Jana

              Čechová Jana

Mléčný bar

Pedikura - Němcová Jitka

Pivovar a hotel Na Rychtě

Rufert Marek - KLENOTNÍK

STROJSMALT SEOS s.r.o.