Místní organizace Ústí n. L. č. 2
            - územní působení obv. město a částečně i jiné obvody


IČO            750 14 301

 

Kontaktní osoby Spěváčková Věra, předsedkyně, Ježkova 4, ÚL.,
                          tel. 702 824 446

                          Lenka Drtinová, hospodářka, Ježkova 14, ÚL

    tel. 724 755 066

Schůze výboru každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 – 15:30 hod. místnosti OV STP

Členská schůze 16. 3. 2016 od 14:00 hod, v Důlcích (býv. APOLO)

 

Zájezdy

28. 4. 2016 Botanická zahrada Teplice - polodenní

21. 6. 2016 Zámek Ploskovice

13.9. 2016 Arboretum – Ostrá u Lysé nad Labem

22. 11. 2016 Vánoční posezení Dubice

 

Účast našich členů na akcích pořádaných OV STP

 

Kontaktní spolupráce s členskou základnou v termínech výborových schůzí a prostřednictvím dobrovolníků.