Místní organizace Ústí n. L. č. 1
           - územní působení obv. město a okolí


 

IČO 750 14 27

Kontaktní osoba Jana Krausová, předsedkyně, Stará 55, 400 11 Úl,

                          tel. 776 092 817

 Olga Borovcová, místopředseda, Čajkovského 72,

 400 01 ÚL, tel. 608 715 73

Schůze výboru každou druhou středu v měsíci od 13:30 – 15:30 ho

v sídle OV STP

vyřizování členských otázek, kontakty se členy a dobrovolníky

 

Členská schůze 23. února 2016 ve 14:00 hod. - sál Domova pro seniory,
Krásné Březno -Pod Vyhlídkou, trolejbus č. 56, 59, stanice Svat. Čecha

 

Zájezdy

27. 4. 2016 – sklárna Lindava, muzeum Nový Bor

29. 6. 2016 – Krásný Dvůr, Žatec- chrám chmele

21. 9. 2016 – Ctěnice – zámek, Lány - muzeum

Zájezdy jsou otevřeny i pro zájemce z jiných MO u p.Krausové
 

Účast na akcích pořádaných OV a ostatními organizacemi STP v ČR, z. s., včetně účasti na týdenních pobytech.

Kontaktní spolupráce s členskou základnou prostřednictvím dobrovolníků, nebo vždy před výborovou schůzí