Místní organizace Ústí n. L. č. 1
           - územní působení obv. město a okolí


 

IČO 750 14 27

Kontaktní osoba         Jana Krausová, předsedkyně, Stará 55, 400 11 Úl,

                                   tel. 776 092 817

 Olga Borovcová, místopředseda, Čajkovského 72,

 400 01 ÚL, tel. 608 715 73

Schůze výboru každou druhou středu v měsíci od 13:30 – 15:30 hod. v sídle OkO STP

vyřizování členských otázek, kontakty se členy a dobrovolníky


Členská schůze

26. 2. 2019 od 14:00 hod. - sál Domova pro seniory,
Krásné Březno -Pod Vyhlídkou, trolejbus č. 56, 59, stanice Svatopluka Čecha

 

Zájezdy

22. 5. 2019 Zákupy – zámek

26. 6. 2019 – Ratibořice – zámek, Babiččino údolí

4. 9. 2019  –Hrádek u Nechranic - zámek

Zájezdy jsou  i pro zájemce z  jiných MO,  přihlášky u p.Krausové
 

Účast na akcích pořádaných OkO a ostatními organizacemi STP v ČR, z. s., včetně účasti na pobytech.

Kontaktní spolupráce s členskou základnou prostřednictvím dobrovolníků, nebo vždy před výborovou schůzí