Místní organizace Ústí n. L. č. 5
            - územní působení obv. Neštěmice,
              část Krásné Březno


IČO            727 55 296

 

   

Kontaktní osoby  Alena Müllerová,předsedkyně,tel:474 555 110,

                             724 880 271

                             e-mail:mullerova.alena@volny,cz                         

                             Blanka Bobková místopředsedkyně,

                             tel.: 603 331 583

 

Schůze výboru každé třetí úterý v měsíci od 14:00 hod.

kontakt pro členy MO od 13:30 hod. v  místnosti OV STP

 

Členská schůze 16. 3. 2016 - od 14:00 hod. sál Domova pro seniory,

Krásné Březno -Pod Vyhlídkou

Trolejbus č. 56, 59, stanice Svat. Čecha

 

Zájezdy

12. 5.2016 Kuks,Lázně Velichovky

15. 9. 2016 Lamberk,Kryštofovo údolí 

 

 

Informace o zájezdech:Müllerová Alena tel. 724 880 271

                                   Bobková Blanka tel. 603 331 583

 

Možná účast na akcích pořádaných OV i sesterských organizací STP.